میوه آکاسیای معطرمیوه آکاسیای معطريكشنبه 12 تير 1401از جوشانده غلاف میوه برای معالجه بیرون آمدگی مقعد وقطع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل استفاده می‌شود...
1 نتیجه