میوه انجدانمیوه انجدانچهارشنبه 7 تير 1402محلل ریاه و مغیر رایحه دهان است، نسیان و بلادت را زایل می‌کند. ذهن را نیکو حفظ را زیاد...
ریشه آکاسیای هندیریشه آکاسیای هندیسه‌شنبه 21 تير 1401آن را خرد کنید، بعد بجوشانید و با آب آن موضع را ماساژ دهید. اندام‌های نیمه فلج را بهبود می‌بخشد...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401پاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...
3 نتیجه