کاسبرگ میوه خرمالوایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگکاسبرگ میوه خرمالوسرفه‌های سخت و تنفس سخت و تهوع را درمان می‌کند...
هسته خرماایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگهسته خرماسنگ کلیه و مثانه، اسهال طولانی و مزمن و آب ریزش چشم را درمان می‌کند...
شکوفه درخت خرماایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگشکوفه درخت خرمامقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی و قطع اسهال ناقع می‌باشد...
عطاری گل نرگس حکیمیهایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگعطاری گل نرگس حکیمیهتهران، حکیمیه، بین فجر و تلو، پلاک ۲۲، عطاری گل نرگس حکیمیه
عطاری دریانیایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگعطاری دریانیتهران، فلکه دوم تهرانپارس، ناهیدی، سجده ای، پلاک ۲۶، عطاری دریانی
عطاری بهارایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگعطاری بهارتهران، دلاوران، تکاوران شمالی، نبش چهارراه، پلاک ۶۵۱، عطاری بهار
عطاری گل سرخایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگعطاری گل سرختهران، تهرانپارس، میدان رهبر، خیابان چمران، پلاک ۲۳، عطاری گل سرخ
عطاری سپیدارایی حکیم بلاگایی حکیم بلاگعطاری سپیدارتهران، فرجام، خیابان مظفری نیا، پلاک ۱۷۱/۵، عطاری سپیدار
204 نتیجه 1 از 2623