برگ آناناسبرگ آناناسدوشنبه 16 آبان 1401برگ آناناس را بکوبید و با نمک مخلطو کنید، روی کمر مالش دهید. درد کمر را تسکین می‌دهد...
خارهای آکاسیای عربیخارهای آکاسیای عربیدوشنبه 20 تير 1401آب دم کرده خارهای آکاسیای عربی را بنوشید. قابض قوی است و باعث بند آمدن اسهال شدید می‌شود...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401آن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401برگ و سر شاخه‌های جوان آن را دم کرده و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. صفرا آور است، تب را کاهش می‌دهد...
آناغالیسآناغالیسسه‌شنبه 6 ارديبهشت 1401قرقره‌ی با آب برگ و میوه آن برای رفع ناراحتی‌های مغزی و پاک کردن سر از بلغم و تسکین درد دندان مفید است...
کاسبرگ میوه خرمالوکاسبرگ میوه خرمالوسه‌شنبه 28 دی 1400بجوشانید، بعد آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. برای معالجه‌ی سرفه‌های سخت و تنفس سخت یا عسرالنفس نافع است...
هسته خرماهسته خرماچهارشنبه 22 دی 1400با آرد شده‌ی آن حریره درست کنید و بخورید. بسیار قابض است و اسهال طولانی و مزمن را درمان می‌کند...
شکوفه درخت خرماشکوفه درخت خرمايكشنبه 28 آذر 1400مقوی معده قابض طبع است، برای رفع تشنگی، تب‌های حار، نفس الدم و قطع اسهال ناقع می‌باشد...
209 نتیجه 1 از 2723