عطاری هزار برگعطاری هزار برگچهارشنبه 16 تير 1400تهران، مجیدیه، شهید منصوری، نبش خان علی، پلاک ۱۲۵، عطاری هزار برگ
عطاری هزار برگعطاری هزار برگسه‌شنبه 1 تير 1400تهران، تهرانپارس، اتوبان باقری، ۱۹۶ غربی، قزاقی، پلاک ۱، عطاری هزار برگ
برگ آناناسبرگ آناناسدوشنبه 16 آبان 1401برگ آناناس را بکوبید و با نمک مخلطو کنید، روی کمر مالش دهید. درد کمر را تسکین می‌دهد...
برگ درخت آزادبرگ درخت آزادچهارشنبه 12 مرداد 1401آشامیدن عصاره‌ی تازه‌ی آن مفتت حصاه و مدرّ بول و حیض است، درمان کننده عرق النساء می‌باشد، قولنج را برطرف می‌کند...
برگ آکاسیای عربیبرگ آکاسیای عربیدوشنبه 13 تير 1401ضماد تازه آن برای التیام جراحت‌های بزرگ و عمیق مفید است، آب جوشانده‌ آن را بنوشید. قابض است...
برگ آکاسیای معطربرگ آکاسیای معطرسه‌شنبه 7 تير 1401تازه برگ آکاسیای معطر را له کنید و به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید...
برگ آرجونبرگ آرجونشنبه 7 خرداد 1401عصاره‌ برگ آرجون را گرفته و در گوش بچکانید. درد گوش را تسکین می‌دهد،‌ ترجیحا با تجویز پزشک انجام شود...
برگ گیاه خیاربرگ گیاه خیاردوشنبه 22 فروردين 1401عصاره‌ی تازه‌ی آن به‌عنوان قی‌آور کودکان در مواردی که اخلال هضم داشته باشند، مصرف می‌شود...
205 نتیجه 1 از 2623