میوه انجدانمیوه انجدانچهارشنبه 7 تير 1402محلل ریاه و مغیر رایحه دهان است، نسیان و بلادت را زایل می‌کند. ذهن را نیکو حفظ را زیاد...
ریشه اذان الحمارریشه اذان الحمارشنبه 6 اسفند 1401آب آن را در طول روز به مرور بنوشید. کِرم کُش است، سیاه‌سرفه و برونشیت و هیستری را برطرف می‌سازد...
گل اذان الحمارگل اذان الحمارسه‌شنبه 25 بهمن 1401۵۰ تا ۶۰ گرم آن را در یک لیتر آب جوش دم کرده و آب را بنوشید. مکسن و نرم کننده، خلط آور، تب‌بر و خواب‌آور است...
تخم آفتابگردانتخم آفتابگردانشنبه 3 دی 1401مدر و نرم کننده سینه است، برای رفع ناراحتی‌های برونش‌ها، حنجره و صاف کردن صدا، ناراحتی‌های ریوی و تسکین سرفه...
ریشه آرنیکاریشه آرنیکادوشنبه 23 آبان 1401۰/۵ گرم از آن را در یک لیوان آب ده دقیقه روی حرارت ملایم بجوشانید و آب صاف کرده آن را بین غذا بنوشید...
گیاه آسهگیاه آسهدوشنبه 10 مرداد 1401هر روز یک گرم از آن را در یک فنجان آب جوش دم کنید و آن مقدار آب را در طول روز به مرور بیاشامید...
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401آن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...
14 نتیجه 1 از 22