آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
آناغورسآناغورسچهارشنبه 31 فروردين 1401ده گرم از گیاه را اعم از ساقه، برگ و ریشه دم کنید و آب صاف کرده‌ی آن را با عسل، شرین کرده بنوشید. مسهل است...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401پاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...
3 نتیجه