ریشه اذان الحمارریشه اذان الحمارشنبه 6 اسفند 1401آب آن را در طول روز به مرور بنوشید. کِرم کُش است، سیاه‌سرفه و برونشیت و هیستری را برطرف می‌سازد...
تنتور آرنیکاتنتور آرنیکاسه‌شنبه 1 آذر 1401برای درمان سرماخوردگی، گرفتگی اعضای بدن، بهبودی زخم‌ها و جراحت‌های حاصل از ضربه خوردگی استفاده می‌شود...
میوه آکاسیای معطرمیوه آکاسیای معطريكشنبه 12 تير 1401از جوشانده غلاف میوه برای معالجه بیرون آمدگی مقعد وقطع ترشحات مفرط سفید سوزاکی مهبل استفاده می‌شود...
برگ آکاسیای معطربرگ آکاسیای معطرسه‌شنبه 7 تير 1401تازه برگ آکاسیای معطر را له کنید و به صورت ضماد برای التیام زخم باز و جراحت استفاده کنید...
میوه آسه چینیمیوه آسه چینیدوشنبه 6 تير 1401آن را بخورید. برای ازدیاد دید چشم و تنظیم فعالیت کلیه، رفع ناراحتی‌های استخوانی و ریه نافع است...
آهنآهنيكشنبه 5 تير 1401هر روز یک تکه آهن تمیز را روی آتش بگذارید تا سرخ شود بعد در آب بیندازید سپس آب آن را بنوشید...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401برگ و سر شاخه‌های جوان آن را دم کرده و آب صاف کرده‌ی آن را بنوشید. صفرا آور است، تب را کاهش می‌دهد...
آبنوسآبنوسيكشنبه 11 ارديبهشت 1401گرد چوب آن را با آب بارهنگ بر پیشانی بمالید و چند قطه هم در بینی بریزید خونریزی بینی را قطع می‌کند...
12 نتیجه 1 از 22