آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401برای رفع سردرد، چشم درد و گوش درد مفید است...
میوه آکاسیای معطرمیوه آکاسیای معطريكشنبه 12 تير 1401برای التیام زخم‌ گوشه‌ی چشم و معالجه بیرون آمدگی مقعد کاربرد دارد...
برگ آکاسیای معطربرگ آکاسیای معطرسه‌شنبه 7 تير 1401برای التیام زخم باز و جراحت مناسب است...
آهنآهنيكشنبه 5 تير 1401تقویت کننده معده و روده و ناراحتی‌های چشم را برطرف می‌کند...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401صفرا آور و تب بر است و همچنین ترشح شیر را افزایش می‌دهد...
میوه آلبالومیوه آلبالودوشنبه 12 ارديبهشت 1401آرام کننده اعصاب و تقویت کننده روده، معده و کلیه است...
آناغالیسآناغالیسسه‌شنبه 6 ارديبهشت 1401برای درمان گرفتگی مجاری عروق، ضعف بینایی و درد دندان موثر می‌باشد...
آهوزبانآهوزبانيكشنبه 4 ارديبهشت 1401برای درمان اسهال خونی، التیام زخم‌ها و بریدگی‌ها مفید است...
10 نتیجه 1 از 22