برگ آکاسیای عربیبرگ آکاسیای عربیدوشنبه 13 تير 1401برای رفع درد اعصاب و التیام جراحت‌های بزرگ مفید است...
برگ آکاسیای معطربرگ آکاسیای معطرسه‌شنبه 7 تير 1401برای التیام زخم باز و جراحت مناسب است...
گیاه آلترنانترگیاه آلترنانترسه‌شنبه 27 ارديبهشت 1401صفرا آور و تب بر است و همچنین ترشح شیر را افزایش می‌دهد...
3 نتیجه