ریشه اذان الحمارریشه اذان الحمارشنبه 6 اسفند 1401آب آن را در طول روز به مرور بنوشید. کِرم کُش است، سیاه‌سرفه و برونشیت و هیستری را برطرف می‌سازد...
میوه آووکادومیوه آووکادوشنبه 24 دی 1401تقویت کننده بسیار خوب و موثری است، میوه آووکادو برای تقویت معده نیز مفید می‌باشد...
آبرون صغیرآبرون صغیرسه‌شنبه 4 مرداد 1401آن را بخورید. رطوبت‌های رحم را خشک می‌کند، برای رفع سردرد، چشم درد، ورم گوش، گوش درد و سرفه مفید است...
آهنآهنيكشنبه 5 تير 1401هر روز یک تکه آهن تمیز را روی آتش بگذارید تا سرخ شود بعد در آب بیندازید سپس آب آن را بنوشید...
روغن آملهروغن آملهچهارشنبه 28 ارديبهشت 1401شب‌ها آن را بر سر بمالید. موها را بسیار قوی و تار مو را سالم و طویل می‌کند و از سفید شدن جلوگیری می‌نماید...
میوه آلبالوی تلخمیوه آلبالوی تلخچهارشنبه 21 ارديبهشت 1401مقوی جگر و سپرز، مسکن اوجاع باطنی مانند کبد و طحال گرده و ظهیر و قولنج و درد پهلو است...
میوه آلبالومیوه آلبالودوشنبه 12 ارديبهشت 1401مدر و صفرا آور و اشتها آور است، اعصاب را آرامش می‌بخشد، عطش را تسکین می‌دهد، مقوی معده‌ی گرم است...
آندیوآندیوسه‌شنبه 30 فروردين 1401در صورت مصرف آندیو به صورت خوراکی خاصیت تقویت کننده کبد و تصفه کننده خون را دارا می‌باشد...
12 نتیجه 1 از 22