گل آفتابگردانگل آفتابگردانچهارشنبه 23 آذر 1401دافع سموم است، مفتح سد دماغی و کبدی و تقویت کننده معده، جگر و باه می‌باشد...
خر خیارخر خیاردوشنبه 29 فروردين 1401پاک‌کننده دماغ است، مسهل قوی و مسهل صفرا، بلغم خام و زردآب است و همچنین قاعده آور و ادرار آور می‌باشد...
روغن خیارروغن خیارچهارشنبه 17 فروردين 1401برای جلوگیری از خون بواسیر، روزی سه بار روغن خالص تهیه شده از خیار را روی محل بواسیر بمالید...
شیره خرمالوی کالشیره خرمالوی کالسه‌شنبه 28 دی 1400برای پایین آوردن فشار خون بالا خیلی موثر است، خون‌ریزی را بند می‌آورد، مانند ملین عمل می‌کند...
4 نتیجه